Guyton and Hall. Tratatul de fiziologie a omului, ediția a XIII-a

Fiziologia este știinţa care se ocupă cu studiul funcţionării organismelor vii, a mecanismelor care permit supravieţuirea în mediul înconjurător. Fiziologia realizează legătura între ştiinţele fundamentale şi medicină; arată modul în care diferitele celule, ţesuturi şi organe ale corpului uman funcţionează împreună pentru a menţine viabilitatea organismului. Fiziologia umană explică caracteristicile şi mecanismele specifice care definesc organismul uman ca entitate vie. Denumirea acestei științe provine din grecescul physis = principiu dătător de viaţă și logos = ştiinţă.

Ediția a XIII-a Guyton & Hall Tratat de fiziologie a Omului reprezintă continuarea tradiției îndelungate de prezentare a conceptelor fundamentale ale fiziologiei, comprimate în cel mai popular tratat de fiziologie medical al lumii. Elaborat într-un mod concis și cuprinzător, ghidul conferă textului consistență, fiind centrat pe un conținut relevant în special pentru studenții în anii preclinici și clinici. Tratatul lui Guyton este însoțit de ilustrații cu rol didactic, ce reflectă și sumarizează conceptele cheie din fiziologie si fiziopatologie.

Tratatul de fiziologie Guyton & Hall, ediția a XIII-a (1166 pagini), apărut în 2018, se remarcă prin capacitatea extraordinară a autorului de a explica principii complexe de fiziologie într-un limbaj ușor de înțeles de către studenți. În această ediție a Tratatului de Fiziologie a Omului scopul este același ca și la edițiile anterioare – de a explica, într-un limbaj interactiv, ușor de înțeles de către studenți, modul în care diferitele celule, țesuturi și organe ale corpului uman funcționează împreună pentru a menține viabilitatea organismului. Este o carte care a fost scrisă astfel încât să continue tradiția de a se adresa studenților. Volumul se concentreză pe principiile de bază ale fiziologiei, necesare pentru o carieră în profesiunile medicale, în medicină, stomatologie și asistență medicală, dar și pentru studii postuniversitare în biologie și științe medicale. Tratatul este de asemenea util medicilor și tuturor celor ce lucrează în domeniul sanitar care doresc să își reactualizeze principiile fundamentale necesare înțelegerii fiziopatologiei bolilor.

Deși numeroase capitole au fost revizuite pentru a include principii noi de fiziologie, lungimea textului a fost monitorizată îndeaproape pentru a limita dimensiunile cărții, astfel încât aceasta să poată fi utilizată ușor în cadrul cursurilor de fiziologie. Multe dintre figuri au fost redesenate și sunt acum în policromie. Referințele au fost alese ținând cont de prezentarea principiilor de fiziologie, de calitatea propriilor referințe și de accesibilitate.

Conceput cu paragrafe scrise cu font mare, Tratatul lui Guyton subliniază informația cheie despre modul în care organismul trebuie să își mențină homeostazia pentru a-și păstra starea de sănătate, iar exemplele sunt redactate cu font mai mic și încadrate în casete pe un fond albastru deschis. Tabelele pentru referințe rapide cuprind valori de laborator standard, în timp ce numărul mare de ilustrații vin în ajutorul cititorilor cu corelații clinice și mecanisme celulare/moleculare de referință pentru medicina clinică.

Fiziologia realizează legătura între științele fundamentale și medicină. Frumusețea incontestabilă a acestei științe constă în faptul că integrează funcțiile separate ale tuturor celulelor, țesuturilor și organelor în ansamblul unitar care este organismul uman. Corpul uman reprezintă mult mai mult decât suma părților sale componente, iar la baza vieții se află această funcționare integrată și nu doar acțiunile individuale ale diferitelor părți ale corpului.

Unul din principalele motive ale succesului Tratatului lui Guyton a fost capacitatea extraordinară a autorului de a explica principii complexe de fiziologie într-un limbaj ușor de înțeles de către studenți. Stilul în care a scris s-a bazat pe cel al unui profesor care oferă explicații detaliate studenților.